Wie is LECO Energie?

In 2013 is LECO energie opgericht als een coöperatieve vereniging met het doel een duurzame samenleving te organiseren. De coöperatieve vereniging is van , voor en door leden. De Algemene Leden Vergadering beslist over waar de coöperatie zich mee gaat bezig houden. Opsterland is gebied met 16 dorpen over de gemeentegrens heen liggen dorpen die op de grote dorpen in Opsterland zijn georiënteerd, zoals Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk. Gorredijk is een dorp van plm. 8.000 inwoners en kent een groot winkelbestand en vele bedrijven zijn in het dorp gevestigd. De omliggende dorpen zijn op Opsterland georiënteerd.

Er zijn in de begintijd van LECO energie informatiebijeenkomsten voor alle dorpen gehouden. Uit een enquête is gebleken dat de inwoners/huishoudens voorkeur geven aan het plaatsen van zonnepanelen en het verkopen van groene stroom en gas. Daar is LECO mee aan de slag gegaan. Dat wil niet zeggen dat andere zich voordoende ontwikkelingen geen belangstelling, zoals vervangende voorzieningen om van het “gas” te kunnen komen. Isolatie in combinatie met warmtepompen, ledverlichting is de eerste besparing van energiekosten.

LECO energie ontzorgt de bedrijven van alle administratieve rompslomp. Van aanvraag van subsidie, maken van legplannen voor pv installaties, aannemingsovereenkomsten sluiten met installatiebedrijven, en niet onbelangrijk is de financiering. De eigendom van de installaties komt meestal bij LECO te liggen.

In 2017 zijn subsidiebeschikkingen ontvangen voor het plaatsen van ruim 8.000 zonnepanelen. De zgn. SDE subsidie geldt voor een periode van 15 jaar.
Door allerlei oorzaken worden er maar projecten gerealiseerd van 5.000 tot 6.000 zonnepanelen. In de pijplijn zitten nog projecten voor plaatsing van 3.000 tot 4.000 zonnepanelen. Daar wordt hard aan gewerkt. Ook wordt gewerkt aan een zonneplan van plm. 4.000 zonnepanelen op de grond. Draagvlak en betrokkenheid van de inwoners en de directe omgeving is belangrijk en noodzakelijk.

LECO energie heeft het initiatief genomen om andere coöperaties te gaan samenwerken en te komen tot een professionele organisatie en aanpak te komen. Samen Sterk. Besturen van LECO en EC De Toekomst uit Steggerda hebben de intentie daartoe al uitgesproken.

Werken voor de Mienskippen

LECO energie wil de overschotten/winst weer teruggeven aan de dorpen. Verenigingen en organisaties zijn de kurken waarop de dorpen draaien en zorgen voorleefbaarheid. Er is veel bezuinigd door de gemeenten op subsidies en budgetten van verenigingen en organisaties. Vaak hebben die verenigingen/organisaties met gebouwen , of sportgebouwen en zwembaden met hoge energielasten.

Het verenigingsleven draait op de inzet van vrijwilligers en daarom wil LECO energie de exploitatielasten naar beneden te brengen. Zo zijn in 2019 bij het openlucht zwembad in Gorredijk Zonne installatie van 40 zonnepanelen gratis geplaatst. De energielasten worden aanmerkelijk naar beneden gebracht.

Verenigingen die klanten werven voor levering van stroom door het gezamenlijke energie leveringsbedrijf Energie van Ons krijgen van LECO energie € 40 per klant en per jaar. Een goede bijdrage om het verenigingsleven financieel gezond te houden.

Meer informatie LECO Energie

Buitengewoon Duurzaam Schoon Europe

Sinds kort hebben wij een samenwerking met Zon Zeker Friesland.

Wanneer u Zonnepanelen door Zon Zeker Friesland heeft laten plaatsen nemen wij contact met u op om het belang van het schoonmaken van uw zonnepanelen onder uw aandacht te brengen.

Om continuïteit en een optimaal rendement te behalen is reiniging en onderhoud van uw zonnepanelen van groot belang. BDSE staat voor meer dan schone zonnepanelen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om een scherpe analyse te maken van uw situatie.

Op die manier zijn wij de specialist geworden in het reinigen van zonnepanelen en kunnen vakkundig en oplossingsgericht werken. Wij werken samen met leveranciers, opdrachtgevers en installatiebedrijven. Ook bij u willen wij dat graag waarmaken door het vakkundig reinigen van uw zonnepanelen.

Deze aanbieding is gebaseerd op maximaal 18 panelen, voor meerdere panelen kunt u vragen naar onze scherpe tarieven.

Wij hopen u te mogen verwelkomen als klant. Dat mag middels telefonisch contact, onze website of een reactie via e-mail.

De reinigingen zullen in het voorjaar en het najaar plaats vinden, u ontvangt hiervan vroegtijdig bericht. Een optische check is een onderdeel van de reiniging in het najaar. Zo kunt u de komende jaren vol vertrouwen profiteren van een optimaal rendement.

Voor vragen zijn wij persoonlijk bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Hans Konneman

Buitengewoon Duurzaam Schoon Europe
M: 06-30117808
E: hans.konneman@bdse.nl

Businesspark Friesland-West 57
8466 SL Nijehaske
T: 0513-334455
www.bdse.nl

Zon Zeker Friesland

Contact

Richard Stillebroer
Tel: 06-30026758
richard@zonzekerfriesland.nl

Offerte

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen